Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v magistrski program Management v športu

datum: 25.09.2019

kategorija: obvestila za študente

 

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih?
 
Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga že deseto leto skupaj izvajata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani! Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi.
 
Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obiščite spletno stran http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/management_v_sportu, če imate dodatna vprašanja, pa nas pokličite:

  • z vsebinski vprašanji (npr. o vsebini predmetov, izvajalcih itd.) se lahko obrnete na vodjo programa, prof. dr. Tomaža Čaterja (; 01 5892 521),
  • s splošnimi vprašanji (kot so podatki o poteku vpisa, šolnini, trajanju študija itd.) pa se lahko obrnete na skrbnico programa v študentskem referatu, ga. Tanjo Osredkar (; 01 5892 419).

 
Ne razmišljajte predolgo in se čim prej prijavite na magistrski študij Management v športu.

  • Za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 13. septembra 2019. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma.Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je prvi naslednji delovni dan (ponedeljek, 16.9.2019), do 12. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 23. septembra 2019. V kolikor boste prijavo oddali z elektronskim podpisom, morate to storiti do istega datuma. Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je prvi naslednji delovni dan (torek, 24.9.2019), do 12. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2019, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

Več navodil za prijavo in časovnih rokih najdete na spletni strani

http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/prijava_in_vpis.
 
Vljudno vabljeni!