Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Karmen Tomažič

datum: 04.06.2018

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: KARMEN TOMAŽIČ

Naslov: PRIMERJAVA IN ANALIZA NEKATERIH PSIHOLOŠKIH VPLIVOV OKOLJA NA TEKMOVALNO USPEŠNOST PLAVALCEV IN PLAVALK RAZLIČNIH STAROSTNIH KATEGORIJ 

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: ponedeljek, 4. 6. 2018 ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.  

Uspešen zagovor!

Študentski referat