Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev projekta doktorske disertacije, EVA URŠEJ

datum: 14.03.2018

kategorija: obvestila za študente

 

Doktorska študentka EVA URŠEJ bo javno predstavila projekt doktorske disertacije z naslovom

»Vpliv strukturiranega vadbenega programa in telesne sestave na prevalenco poškodb v hip-hop plesu«

dne, 14. 03. 2018 ob 15.45 uri v sejni sobi Inštituta za šport, Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.


Vabljeni! 

Referat za doktorski študij