Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Tjaša Logaj

datum: 28.02.2018

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: TJAŠA LOGAJ

Naslov: VPLIV RAZLIČNIH UČNIH OBLIK NA PORABO ENERGIJE PREDŠOLSKIH OTROK MED ŠPORTNO DEJAVNOSTJO     

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 28. 2. 2018, ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat