Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Teja Jelenko

datum: 05.02.2018

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: TEJA JELENKO

Naslov: ANALIZA DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH NALOG, KI SO VKLJUČEVALE PODATKE ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA V OBDOBJU 2007–2017    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: ponedeljek, 5. 2. 2018, ob 10:30 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat