Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javni razpis za ERASMUS+ mobilnost študentov 2018/2019

datum: 29.11.2017

kategorija: obvestila za študente

 
Na spletnih straneh Fakultete za šport je objavljen javni razpis za MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA in PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.
 
Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+:

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 04. 12. 2017 do najkasneje 08. 01. 2018.

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu.

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati do 08. 01. 2018, do 12.00 ure v Mednarodno pisarno FŠ.

Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodno pisarno FŠ do 11. 01. 2018 do 12.00 ure (poštni žig 08. 01. 2018). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.      

 

Dr. Jožef Križaj

Mednarodna pisarna Fakultete za šport