Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Maja Sušin Donevski

datum: 07.11.2017

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: MAJA SUŠIN DONEVSKI 

Naslov: TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI STAROSTNIKOV V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV V LJUBLJANSKI REGIJI    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: torek, 7. 11. 2017, ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat