Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Jaka Šket

datum: 24.10.2017

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: JAKA ŠKET 

Naslov: METODIKA UČENJA TEHNIČNIH ELEMENTOV FUTSALA    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: torek, 24. 10. 2017, ob 9:15 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat