Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Anja Zorko

datum: 28.09.2017

kategorija: obvestila za študente


Kandidatka: ANJA ZORKO 

Naslov: ZGODOVINA KOPALIŠČA ILIRIJA    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 28. 9. 2017, ob 15:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat