Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Matija Vravnik

datum: 27.09.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: MATIJA VRAVNIK  

Naslov: PREHRANJEVALNE NAVADE MLADIH SLOVENSKIH KOŠARKARJEV   

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: sreda, 27. 9. 2017, ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat