Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Jernej Levičar

datum: 20.09.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: JERNEJ LEVIČAR  

Naslov: OSEBNOSTNE POTEZE IN MOTIVACIJSKE ZNAČILNOSTI V POVEZAVI Z USPEŠNOSTJO ALPSKIH SMUČARJEV   

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 20. 9. 2017, ob 09:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat