Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Ana Ravbar

datum: 18.09.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: ANA RAVBAR  

Naslov: LJUDSKE GIBALNE IGRE V NOVEM MESTU IN OKOLICI   

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: ponedeljek, 18. 9. 2017, ob 09:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat