Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Mitja Dišič

datum: 03.08.2017

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: MITJA DIŠIČ

Naslov: UPORABNOST NIZKOOGLJIKOHIDRATNIH DIET V ŠPORTU  

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: četrtek, 3. 8. 2017, ob 12:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat