Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Katja Pivk

datum: 12.07.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: KATJA PIVK

Naslov: PROGRAM ŠPORTNE VADBE PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU S SLABIMI MATERIALNIMI POGOJI 

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 12. 7. 2017, ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat