Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Kaja Perne

datum: 25.04.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: KAJA PERNE

Naslov: PRIMERJAVA DVEH RAZLIČNIH VADB MOČI NA IZVEDBO RAVNOTEŽNIH NALOG PRI AKTIVNIH STAREJŠIH OSEBAH

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: sreda, 26. 4. 2017, ob 13:00 uriMurnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat