Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Maja Recek

datum: 31.01.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: MAJA RECEK

Naslov: ANALIZA POVEZANOSTI VPRAŠALNIKOV HAP IN SF-36 Z GIBALNO ZMOŽNOSTJO DIALIZNIH BOLNIKOV

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: torek, 31. 1. 2017, ob 11:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat