Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori diplomskih del, 30.9.2016

datum: 30.09.2016

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: SREČKO FERLEŽ

Naslov: PRIPRAVA STROKOVNO-ZNANSTVENEGA TELEVIZIJSKEGA PRISPEVKA V ŠPORTNEM NOVINARSTVU   

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 08:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATIJA ŽLENDER

Naslov: UČENJE LOKOSTRELSTVA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE Z GIBALNO OVIRANOSTJO ALI Z RAZLIČNIMI DOLGOTRAJNIMI OBOLENJI V CENTRU ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK   

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 09:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: ŽIGA IVANŠEK

Naslov: PROGRAM IZVEDBE ŠPORTNE VADBE ZA OTROKE OD 3 DO 6 LET V IGRALNICAH VRTCEV 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 09:00 uri v Predavalnici B.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: KAJA TREBŠE

Naslov: PLES KOT SREDSTVO ZA SPODBUJANJE KREATIVNEGA MIŠLJENJA OTROK 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 09:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: UROŠ VIDERMAN

Naslov: KOROŠKI HRIBOVSKI IZZIV – K 24 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: IAN EMERŠIČ

Naslov: POVEZAVA USPEŠNOSTI NOGOMETAŠEV ČLANSKEGA MOŠTVA NOGOMETNEGA KLUBA ZAVRČ GLEDE NA NJIHOVE VZDRŽLJIVOSTNE SPOSOBNOSTI

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 11:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATEJ JUG

Naslov: POZNAVANJE PRAVIL NOGOMETNE IGRE V POVEZAVI S TAKTIKO MOŠTVA

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATIJA MATIJEVIĆ

Naslov: NAMERNA IZGUBA TELESNE TEŽE V BORILNIH ŠPORTIH

Zagovor diplome visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje: petek, 30. 09. 2016 ob 12:00 uri v Predavalnici B.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: ŽIGA KUS

Naslov: POSAMIČEN PRISTOP (INDIVIDUALIZACIJA) PROCESA UČENJA IN TRENIRANJA MLADIH NOGOMETAŠEV

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 12:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATIC KUS

Naslov: KAKOVOSTNO DELO Z NOGOMETAŠI OD 10 DO 12 LET 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 13:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: GREGOR KOTNIK

Naslov: METODIKA IGRE V OBRAMBI SKOZI RAZLIČNE STAROSTNE KATEGORIJE V NOGOMETU

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 30. 09. 2016 ob 13:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: DARIJAN VIZJAK

Naslov: OBRAMBNI STIL IGRE V MODERNEM NAMIZNEM TENISU

Zagovor diplome visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje: petek, 30. 09. 2016 ob 20:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat