Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori diplomskih del, 23.9.2016

datum: 23.09.2016

kategorija: obvestila za študente

 


Kandidat: NEJC SKUBIC

Naslov: RAZVOJ SMUČANJA NA LOGAŠKEM 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 08:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: MAJA HABJAN

Naslov: PROGRAM KREPILNIH GIMNASTIČNIH VAJ ZA JAHAČE  

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 08:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: ANDRAŽ BURAZIN

Naslov: OBVLADOVANJE TEHNIKE ROKOVANJA S HOKEJSKO PALICO   

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 09:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: EVA GUČEK

Naslov: IDEJNA ZASNOVA ŠPORTNO-TURISTIČNEGA CENTRA GRAJSKI PARK VITEZ V LOGATCU   

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 09:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: IGOR ČERNE

Naslov: »ZLATA DOBA« JESENIŠKEGA HOKEJA NA LEDU 1957-1971    

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 09:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MATJAŽ ŠVAJNCER

Naslov: IDEJNA ZASNOVA ŠPORTNO-TURISTIČNEGA CENTRA GRAJSKI PARK VITEZ V LOGATCU

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 09:30 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MITJA FILIPIČ

Naslov: PRIMORSKI ALPINISTI V ANDIH     

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: ERIK LIČEN

Naslov: TEHNIKA DVIGOV PRI TRIATLONU MOČI     

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: petek, 23. 09. 2016, ob 10:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat