Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori diplomskih del, 19.9.2016

datum: 19.09.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: PRIMOŽ ZALOŽNIK

Naslov: PSIHOLOGIJA HUJŠANJA PRI LJUDEH S PREKOMERNO TEŽO 

Zagovor diplome visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 09:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: MIRSAD ALILOVIĆ

Naslov: GLAVNI POUDARKI TRENERSKEGA DELA V VRHUNSKI KOŠARKI NA OSNOVI 15 LETNIH IZKUŠENJ 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 09:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat:MARKO WEISSENSTEIN

Naslov: POVEZANOST OBVLADANJA GIMNASTIČNIH PRVIN S TEKMOVALNO USPEŠNOSTJO STAREJŠIH KATEGORIJ V ALPSKEM SMUČANJU 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 10:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: LUKA KRAJNC

Naslov: SMUČARKI KROS (NOVE SMERNICE RAZVOJA V SVETU) 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 11:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: BINE ŽALOHAR

Naslov: METODIKA IN TEHNIKA SMUČANJA PROSTEGA SLOGA V SNEŽNIH PARKIH 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 11:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: ANDREJ MOŽINA

Naslov: PRIMERJAVA CELOLETNEGA TRENAŽNEGA PROCESA SLOVENSKE IN NORVEŠKE ŽENSKE A REPREZENTANCE V ALPSKEM SMUČANJU 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 11:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: SONJA KARLO

Naslov: ANALIZA SMUČARSKIH POŠKODB V POVEZAVI S SODOBNIMI SMUČARSKIMI TRENDI

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 11:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidatka: JANA VIDETIČ

Naslov: PRIMERJAVA INDEKSA TELESNE MASE DVEH GENERACIJ STAREJŠIH DEČKOV IN DEKLIC V ALPSKEM SMUČANJU

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 11:00 uri v Predavalnici D.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: JURE ZAPLOTNIK

Naslov: ANALIZA NAPADALNIH AKTIVNOSTI NA MOŠKEM EP V ROKOMETU 2016 NA POLJSKEM

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 12:30 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: SIMON STOPAR

Naslov: PRIMERJAVA STATISTIČNIH PODATKOV O IGRALNI UČINKOVITOSTI MED USPEŠNIMI IN MANJ USPEŠNIMI EKIPAMI NA MOŠKEM ROKOMETNEM EP 2014

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 13:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

Kandidat: GAŠPER VEHOVEC

Naslov: POVEZANOST REZULTATOV RAZLIČNIH VZDRŽLJIVOSTNIH TESTOV Z USPEŠNOSTJO V IGRI IN DINAMIČNO TEHNIKO PRI DIJAKIH 3. LETNIKA NOGOMETNEGA ODDELKA GIMNAZIJE ŠIŠKA 

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja: ponedeljek, 19. 09. 2016, ob 15:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat