Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prehodi iz predbolonjskih študijskih programov v bolonjske, po merilih za prehode

datum: 12.09.2016

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo