Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor diplomskih del, 2.9.2016

datum: 02.09.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: MARKO BAŠIN

Naslov:  RAZVOJ DISCIPLINE NOVE ŠOLE SMUČANJA MED LETI 1999 IN 2015

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja:  petek, 02. 09. 2016, ob 09:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

 
Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat

 

 

Kandidatka: DORA SKOROBRIJIN

Naslov:  VPLIV DRUŽINE NA AKTIVNO UKVARJANJE Z ALPSKIM SMUČANJEM

Zagovor diplome univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja:  petek, 02. 09. 2016, ob 10:00 uri v Sejni sobi Inštituta za šport.

 
Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat