Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA

datum: 07.03.2016

kategorija: obvestila za študente

DELNI IZPITI

Delni izpit poznavanja pravil odbojkarske igre bo v PONEDELJEK, 21.3.2016 s pričetkom ob 15.30 (kandidati bodite pred RAČUNALNIŠKO UČILNICO ob 15.15). Ne pozabite se vpisati na VPISNI LIST na oglasni deski poleg KABINETA 52. Rok velja tudi za slušatelje starejših letnikov. Delni izpit "DEMONSTRACIJA TEHNIČNIH PRVIN" za slušatelje zimskega semestra 2015/16 in slušatelje starejših letnikov bodo v PONEDELJEK 21.3.2016 v DVORANI MANGART ob 14.15.