Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski svet FŠ na informacijskem sistemu »MOODLE«

datum: 18.01.2016

kategorija: obvestila za študente

Vsebine Študentskega sveta Fakultete za šport (ŠS FŠ) so od leta 2016 naprej na voljo tudi na informacijskem sistemu »MOODLE«.

Namen je, da vsebine dosežejo čim večje število študentov (do njih lahko dostopajo tudi študentje ostalih fakultet Univerze v Ljubljani). Študentski svet se nahaja v mapi >PREDMETI< in podmapi >Fakulteta za šport – Predmeti<, za vpis ni vstopnih pogojev.

Primeri objav vključujejo predstavnike in osnovne informacije o ŠS FŠ, zapisnike sej, tekoče informacije, obvestila in poročila o prihajajočih dogodkih in izobraževanjih, študijsko problematiko, po potrebi forum (diskusijo), vire, literaturo itn. Študentje lahko preko moodla vzpostavijo stik s predstavniki ŠS FŠ.

Vsebine se urejajo in dopolnjujejo sproti.