Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski referat v e-Učilnici

datum: 11.02.2015

kategorija: obvestila za študente

Poskrbite za pravočasno prijavo!

Vsem študentom sporočamo, da je sistem obveščanja Študentskega referata spremenjen!

 

Od začetka poletnega semestra naprej bodo vse pomembne informacije in napotki študentom  v zvezi s študijem ter  tekoča obvestila Študentskega referata objavljena v e-Učilnici (do sedaj na Intranetu).

Da boste dobro in pravočasno obveščeni, se po vstopu v spletno učilnico obvezno   vpišite  v "Študentski referat", ki ga najdete pod "Moji predmeti".

Prehodno obdobje: Do 20. februarja 2015 obvestila objavljamo  v obeh sistemih vzporedno (Intranet in e-Učilnica), z začetkom poletnega semestra pa bo intranet ukinjen. Obveščanje Študentskega referata bo tako v celoti potekalo preko spletne učilnice.

 

Prijava v spletno učilnico: http://moodle.fsp.uni-lj.si --> izberite AAI prijava --> Univerza v Ljubljani.

Kratka navodila za prijavo

V primeru težav se obrnite na Službo za informatiko.

 

Prosimo, upoštevajte spremembo v obveščanju!

Lep pozdrav,

Študentski referat