Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Splošna izbirnost na 2. stopnji

datum: 09.02.2015

kategorija: obvestila za študente

Predmeti, opravljeni na Erasmus izmenjavi

Študente podiplomskega magistrskega študija na FŠ obveščamo, da je Komisija za študijske zadeve sprejela naslednji sklep:

 

SKLEP ŠT. 3219/15

Študentom drugostopenjskih magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija se  v obsegu kreditnih točk, ki so namenjene splošnim izbirnim predmetom v 2. letniku (ŠV mag- 6 KT in KIN mag. -12 KT) lahko priznajo tudi predmeti, opravljeni na Erasmus izmenjavi; v indeks se vpišejo  z njihovimi originalnimi nazivi. 

 

Študente, ki ste ob začetku študijskega leta 2014/15 sporočili, da želite v okviru splošne izbirnosti uveljaviti predmete, opravljene na študentski izmenjavi, pozivamo, da v Študentski referat prinesete potrdilo o opravljenih predmetih Erasmus izmenjave, ki si jih želite priznati. Potrebujemo popoln naziv predmeta, nosilca predmeta, število KT in oceno predmeta. V poštev pridejo le predmeti, ki jih še niste uveljavilii za delno ali v celoti  priznan predmet iz predmetnika FŠ.

 

Študentski referat.