Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Splošni izbirni predmeti na mag. ŠV (Izbirni predmet 22)

datum: 01.10.2014

kategorija: obvestila za študente

2. letnik mag. Športna vzgoja

Študentke/študenti 2. letnika magistrskega študijskega programa Športna vzgoja!

 

Prosimo vas, da na sporočite predmet/e, ki ga/jih boste opravljali v okviru splošne izbirnosti  "Izbirni predmet 22".

Izberete lahko predmet(e) drugih magistrskih programov UL ali Fakultete za šport (Kineziologija - mag.), v obsegu 6 KT (največ 9 KT).

Preden pridete sporočit izbiro, se prepričajte, da boste predmet lahko obiskovali (glede na vaš urnik).

 

Glede izbire predmetov splošne izbirnosti, velja sklep Senata FŠ:

 SKLEP št. 910:  Študentom  vpisanim  v 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja v študijskih letih  2012/2013 in 2013/2014, ki  so v prvem letniku opravili  vse predmete  tipa  Športi 3 v obsegu 10 KT, se  4 KT priznajo kot del splošnega  izbirnega predmeta Izbirni predmet 22, ki  je na predmetniku   2. letnika tega študijskega programa.

Glede na ta sklep se vam lahko prizna 4 praktikume (skupaj 4 KT), ki jih nimate vpisanih na predmetniku 1. letnika.

 

Izberite in sporočite čimprej, najkasneje, do ponedeljka, 6. oktobra 2014.

 

Študentski referat