Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Navodila za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve

datum: 28.08.2014

kategorija: obvestila za študente

(vpis v višji letnik, ponovni vpis, podaljšanje statusa (ne po dodatnem letu!),...)

Študente obveščamo, da bo zadnja seja Komisije za študijske zadeve v tem študijskem letu, ki bo obravnavala vloge študentov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija, v sredo, 17. 9. 2014.

 

Na podlagi 6. in 9. točke obvestila o vpisih vam posredujemo natančnejša navodila za oddajo vlog.

 

NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE:

 

  • Obrazec za vlogo iz navedenih razlogov si natisnite tukaj .

 

  • Izpolnite vse rubrike obrazca in ga podpišite.

 

  • Vlogi OBVEZNO PRILOŽITE DOKAZILA (npr. rojstni list otroka, zdravniško potrdilo za daljšo bolezen/poškodbo, odločbo Centra za socialno delo, odločbo pristojnih organov o posebnem statusu …), ki utemeljujejo razlog za oddajo prošnje na podlagi Statuta UL. V primeru ponarejenih dokazil se sproži disciplinski postopek za študenta.

 

  • Vlogi obvezno priložite izpis vašega elektronskega indeksa (iz sistema VIS).

 

VLOGE Z DOKAZILI LAHKO ODDATE V NABIRALNIK pred pisarno Študentskega referata najkasneje do torka, 16. 9. 2014, do 12.00.

 

 

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo. Vloge brez dokazil bodo brezpredmetne.

Zapisnik s sklepi obravnavanih vlog bo objavljen predvidoma 19. septembra na Intranetu za študente. Zoper sklep komisije ima študent pravico do pritožbe na Senat FŠ, v 8ih dneh od objave zapisnika.

 

Vpis za študente bo sklepu komisije bo po 19. septembru. Točen datum bo sporočen.

 

Študentski referat