Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

REZULTATI IZPITOV

datum: 16.06.2014

kategorija: obvestila za študente

MEDICINA ŠPORTA, ŠPORTNA PREHRANA

Spoštovani,

Tekom večera bodo vpisane vse ocene junijskega izpitnega roka. Na intranetu bodo objavljeni rezultati tistih, ki niso bili prijavljeni.

Katedra za medicino športa

 

ŠPORTNA PREHRANA JUNIJ 2014

22120175   (5)

22120241   (6)