Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izpolnjevanje študentskih anket

datum: 05.06.2014

kategorija: obvestila za študente

pred prijavo na izpit

Študente, ki ste prvič vpisani v posamezni letnik študijskega programa, obveščamo, da so v VIS-u pripravljene ankete, v katerih boste izrazili svoje mnenje o študijskem procesu na fakulteti, predmetih in učiteljih v tekočem študijskem letu (v skladu s Pravilnikom o študentski anketi).

To pomeni, da je potrebno pred prijavo na izpit iz posameznega predmeta izpolniti ustrezno anketo. Najdete jo v meniju VIS-a pod ANKETE - izpolnjevanje ankete.

Anketa ima splošni (o študijskem procesu in anketi) in posebni del (o posameznih predmetih in pedagoškem delu učiteljev). Podrobnejša navodila za izpolnjevanje so na začetku ankete.

 

Uspešno na izpitih in lep pozdrav,

Študentski referat