Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA 1

datum: 03.06.2014

kategorija: obvestila za študente

PRAKTIČNI DEL IZPITA

Praktični del izpita (demonstracija tehničnih prvin) bo v ponedeljek (23.6.2014) v dvorani KRN ob 8.00. Računalniško preverjanje znanja pravil odbojkarske igre bo isti dan ob 10.00 v računalniški učilnici (prijavite se na vpisni list na oglasni deski poleg sobe 52).