Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sodelovanje v anketi

datum: 26.05.2014

kategorija: obvestila za študente

anketa za študente moškega spola (rojeni v letih 1991/1992)

Dobil sem prošnjo za povabilo študentov FŠ (M spol, rojeni v letih 1991/1992) k sodelovanju v anketi za magistrsko nalogo "Nagnjenost k nasilnemu obnašanju, izraženost afektivnega temperamenta in druge motnje v zgodnji odraslosti kot dolgoročne posledice stresa pred rojstvom", ki jo posredujem študentom.

Anketo najdete na naslovu:

https://www.1ka.si/a/37262

 

Mnenje avtorice raziskave: "reševanje traja približno 15 minut, z njim pa bodo študentje pridobili tudi dragoceno izkušnjo s psihološkim testiranjem in vprašalniki, ki jim bo lahko koristila kasneje v življenju".