Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izpit iz fiziologij športa 1 in 2

datum: 22.05.2014

kategorija: obvestila za študente

Sprememba ure izpita

Študente obveščamo, da bodo izpiti iz fiziologij dne 10. 6. 2014 potekali v popoldanskem času (in ne ob 8h oz. 9h) v veliki predavalnici FŠ in hkrati veliki in srednji predavalnici Medicinske fakultete.

Izpit iz fiziologije športa 1(dr. Lenasi) bo ob 15.00 uri

Izpit iz fiziologije športa 2 (dr. Cankar) bo ob 16.00 uri

Razpored študentov po prostorih opravljanja izpita (FŠ ali MF) bo objavljen.

 

Sprememba ure je zabeležena tudi v VIS-u.