Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Temelji vadbenega procesa - modul 2

datum: 08.04.2014

kategorija: obvestila za študente

 

1.       temelji vadbenega procesa, modul 2 – vaje, 1BŠT2, 2BŠT2 – torek 8 – 10, teren

2.       temelji vadbenega procesa, modul 2 – seminarji, 1BŠT2, 2BŠT2 – torek 10 – 12, sejna soba

 

 

Začetek 15.4.2014 do konca semestra

doc. dr. Boro Štrumbelj