Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik 80. seje KŠZ

datum: 07.03.2014

kategorija: obvestila za študente

27. 2. 2014

Zapisnik 80. seje Komisije za študijske zadeve.

Op.: Vloge za status športnika bodo obravnavane na naslednji seji, ker je bil rok za oddajo vlog 28. 2. 2014.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat