Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neporavnane obveznosti v VIS-u

datum: 10.01.2014

kategorija: obvestila za študente

onemogočajo prijavo na izpit

Vsem študentkam in študentom želimo uspešno izpitno obdobje. Ob tem vas želimo spomniti, da pravočasno poravnajte zapadle finančne obveznosti, sicer prijava na izpit ne bo možna. Na to smo vas že opozorili v novembru z  obvestilom spodaj.

Upoštevajte, da se takoj po plačilu računa še ne morete prijaviti na izpit, ker podatkov o plačilu še ni v sistemu! Omogočanje prijave na osnovi fizičnega potrdila o plačilu v referatu ali finančni službi NI MOŽNO.

 

13. 11. 2013

Ugotavljamo, da je precejšnjemu številu študentov  potekel rok za plačilo različnih računov (vpisnina, izvedba obveznosti, potrdila ...).

Svetujemo vam, da račune plačujete v skladu z rokom za plačilo, sicer bodo lahko nastale težave pri prijavi na izpite; želeli se boste prijaviti na izpit, sistem vas bo opozoril, da se ne morete prijaviti, ker imate neporavnane finančne obveznosti. Čeprav boste plačali isti dan, traja nekaj časa, da se podatek o plačilu zabeleži v VIS-u, takrat pa bo morda že potekel rok za prijavo na izpit in boste tako izgubil  možnost opravljanja izpita.

 Lep pozdrav,

Študentski referat