Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava na izpite iz statistike (stari in novi programi)

datum: 30.12.2013

kategorija: obvestila za študente

Posebnosti!

Pri prijavi na izpite iz statistike so uvedene nekatere novosti (prijava v skupino za praktični izpit ...), zato prosimo upoštevajte navodila nosilca predmeta dr. Leskoška, v obvestilu iz predmeta Informatika in statistika v športu - Statistika na intranetu, z dne 30. 12. 2013.

Študentski referat