Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ALPSKO SMUČANJE - TERMIN IN POGOJI ZA DODATNO ZAINTERESIRANE ŠTUDENTE ZA PRIDOBITEV STROKOVNIH NAZIVOV U1, U2 IN U3; AREH, 9-14 FEBRUAR 2014

datum: 21.10.2013

kategorija: obvestila za študente

Zaradi velikega zanimanja študentov po pridobitvi strokovnega naziva Učitelj alpskega smučanja od 1. do 3. stopnje bo tudi v smučarski sezoni 2013/14 posebej organiziran tečaj smučanja za študente FŠ z dodatnim interesom. Tečaj bo potekal na Arehu v času od 9-14 februarja 2014.
Prijave na ešaj so na oglasni deski za alpsko smučanje v prvem nadstropju do 10. decembra 2014.

Vse potrebne informacije v zvezi z izvedbo tečajev smučanja bodo podane na uvodnem predavanju v četrtek 24. oktobra 2013 v Veliki predavalnici ob 14.00 uri.

Zaradi velikega zanimanja študentov po pridobitvi strokovnega naziva Učitelj alpskega smučanja od 1. do 3. stopnje bo tudi v smučarski sezoni 2013/14 v času od 9-14 februarja 2014 na Arehu posebej organiziran tečaj smučanja za študente FŠ z dodatnim interesom. Predvidena okvirna cena tečaja bo znašala 340,00 €, v to pa so všteti stroški bivanja v Hotelu Areh (2. skupina), 6-dnevna smučarska karta in stroški nadstandardnih storitev ter možnost pridobitve strokovnih nazivov Učitelj alpskega smučanja (U1-3).

Prijave na tečaj so možne do 10. decembra 2014 in sicer mora vsak zainteresirani študent svojo udeležbo na tečaju potrditi z vpisom svojega imena in priimka ter lastnoročnim podpisom v prijavno razpredelnico na oglasni deski za alpsko smučanje na koncu hodnika v 1. nadstropju FŠ. Pod stolpec »U1-3« je potrebno vpisati tudi stopnjo usposobljenosti, ki jo želite pridobiti (U1, U2 oz. U3). V kolikor kdo izmed študentov že ima svojo karto ali bivanje na kraju izvedbe tečaja, naj to (z besedo »imam«) dopiše v rubriko ob svojem imenu pod stolpec BIVANJE oz. KARTA. Imena, ki ne bodo "opremljena" z ustreznimi podpisi, bodo izločena iz evidence. Prijave na morebitna prosta mesta v tem terminu so mogoča tudi preko elektronske pošte blaz.lesnik@fsp.uni-lj.si . Po zaključenih prijavah (10. december 2014) bodo vsem prijavljenih na domače naslove poslani računi za 340,00 €, ki jih lahko tudi v več obrokih poravnate do začetka tečaja.

Vse potrebne informacije v zvezi z izvedbo tečajev smučanja bodo podane na uvodnem predavanju v četrtek 24. oktobra 2013 v Veliki predavalnici ob 14.00 uri.

POGOJI ZA PRIDOBITEV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI U1-3:
Pogoji za pridobitev U1 in U2 so:
- pridobljen strokovni naziv U1 (velja za pristop k U2),
- prisotnost na praktičnem delu tečaja s predavanji (termin 9-14 februar 2014)
- uspešno opravljen praktični izpit pred člani DIK na koncu tečaja
- uspešno opravljen teoretični izpit v okviru razpisanih izpitnih rokov in
- potrdilo o opravljeni tedenski praksi v eni izmed šol smučanja, šol v naravi…
Pogoji za pridobitev U3 so:
- pridobljen strokovni naziv U2,
- opravljen U3/1 z udeležbo na praktičnem delu na enem od tečajev v januarju na Rogli oziroma v tečaju pred tem terminom (Mb. Pohorje; 2-7 februar 2014). Prijave na U3/1 so možne individualno pri dr. Blažu Lešniku v kabinetu 57 ali preko pošte blaz.lesnik@fsp.uni-lj.si
- opravljen U3/2 z udeležbo na tečaju na Arehu od 9-14 februarja 2014. Prijave na U3/2 so možne s prijavo na oglasni deski za alpsko smučanje na koncu hodnika v 1. nadstropju FŠ
- opravljen U3/3 z uspešno opravljenim praktičnim delom izpita (izpitna tekma v VSL in praktično preverjanje obvladanja elementov tehnike pred člani DIK v marcu 2014 na Rogli; predviden strošek bo cca 150 €)
- potrdilo o opravljeni tedenski praksi v eni izmed šol smučanja, šol v naravi…
- uspešno opravljen teoretični izpit v okviru razpisanih izpitnih rokov.
 

Lep pozdrav, dr. Blaž Lešnik