Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

MAGISTRSKI ŠTUDIJ - SMER ŠV - ALPSKO SMUČANJE/DESKANJE - PRIJAVE; ROGLA, 2-7 MAREC 2014

datum: 21.10.2013

kategorija: obvestila za študente

Za študente podiplomskega študija na smeri ŠV bo praktični in teoretični del programa pri predmetu Alpsko smučanje in deskanje na snegu potekalo na Rogli v času od 2. do 7. marca 2014. Na oglasni deski je objavljen seznam študentov in zborno mesto na dan začetka tečaja. Prosim, da na seznamih ob svojih imenih do 10. decembra 2013 s podpisom potrdite svojo prijavo na tečaju.

Rogla, 2-7 marec 2014

Predvidena okvirna cena tečaja bo znašala 340,00 €, v to pa so všteti stroški bivanja v Bungalovih na Rogli, 6-dnevna smučarska karta in stroški nadstandardnih storitev ter možnosti pridobitve strokovnih nazivov Učitelj alpskega smučanja.

Skupine in termini so definirani skladno s številom redno vpisanih študentov. Zato mora do 10. decembra 2013 vsak študent svojo udeležbo na tečaju potrditi s podpisom v prazno okence ob svojem imenu. V kolikor kdo izmed študentov že ima svojo karto ali bivanje na kraju izvedbe tečaja, naj to (z besedo »imam«) dopiše v rubriko ob svojem imenu pod stolpec BIVANJE oz. KARTA. Imena, ki ne bodo "opremljena" z ustreznimi podpisi, bodo izločena iz evidence.

Udeležba na tečaju je obvezna tudi za študente, ki imajo katero koli strokovno usposobljenost s področja smučanja, pri čemer bo strošek udeležbe le-teh na tečaju prilagojen njihovemu prispevku k izvedbi tečaja.

Morebitna odsotnost na tečaju bo opravičena le v primerih objektivnih okoliščin in na podlagi uradnih dokazil.

dr. Blaž Lešnik