Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Plačilo manjkajočih obveznosti

datum: 17.02.2014

kategorija: obvestila za študente

Sprememba s študijskim letom 2013/14!

Glede plačevanja manjkajočih obveznosti za pristop k izpitu velja za študijsko leto 2013/14 naslednji sklep:

 

  • Vsi študenti, ki morajo v študijskem letu 2013/14 opraviti manjkajoče  obveznosti pri posameznem predmetu (seminarji, vaje) za nazaj, morajo plačati po ceniku UL, postavka 5.2. Izvedba premeta dodiplomski študij, t.j. 264,60 EUR (Op.: ne glede na število manjkajočih ur).

 

  • Posameznik, ki želi obiskovati pedagoški proces (posamezne predmete) v drugem študijskem programu, mora oddati vlogo Komisiji za študijske zadeve. Komisija za študijske zadeve presodi možnost vključevanja. V kolikor je odgovor pozitiven, študent plača po postavki cenika UL za 2013/14 št .5.3 Izvedba predmeta z izpitom dodiplomski študij, 1. stopnja, t.j. 367,50 EUR  in lahko obiskuje pedagoški proces.

 

 

 

POSTOPEK ZA OPRAVLJANJE MANJKAJOČIH OBVEZNOSTI:

Študent, z manjkajočimi obveznostmi za pristop k izpitu, v referatu sporoči katere obveznosti mu manjkajo. Na osnovi tega se študentu izda račun (prejme ga po pošti na dom) v skladu z zgornjim sklepom. Pred obiskovanjem manjkajočega procesa mora študent profesorju pokazati dokazilo o plačanem računu. 

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

Prof. dr. Branko Škof

in

Študentski referat

 

 

Prvotno obvestilo: 16. 10. 2013