Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših v generaciji

datum: 26.09.2013

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki želite pridobiti potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših v generaciji v Študentki referat prinesite ali oddajte v nabiralnik pred pisarno:

- ustrezen obrazec, ki ga izpolnete s svojimi podatki

- kuverto z vašim naslovom (kamor vam bomo potrdilo poslali)

 

Vsa prispela potrdila bomo dopolnili s podatki o povprečjih in vam ga poslali po pošti. Potrdilo bo izdano po preteku tega štud. leta.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat