Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

OPOZORILO

datum: 15.08.2013

kategorija: obvestila za študente

ODBOJKA

OPOZORILO!                                                                                                                  Ker odhajam na dopust, v času do izpitnega roka ne bo govorilnih vaj. V kolikor imate vprašanje zame, mi prosim pošljite e-mail do vključno 16.8.2013. Kasneje ne bom imel dostopa do poštnega nabiralnika in ne bom mogel odgovarjati na e-pošto. Govorilne ure bodo potekale ob razpisanih urah od četrtka 5.9.2013.