Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA 1 in TM ODBOJKE - osnovni program

datum: 14.08.2013

kategorija: obvestila za študente

3. IZPITNI ROK

ODBOJKA 1 (bolonjski program) in TM ODBOJKE - OSNOVNI PROGRAM (stari UNI program)                                                                                                           Teoretični del izpita                                                                                             Izpitni rok je razpisan 27.8.2013 ob 11.00 v VELIKI PREDAVALNICI. V pisni obliki bo potekal istočasno za oba predmeta (TM ODBOJKA - osnovni program in ODBOJKA 1 bolonjski študij). Pozitivne ocene praktičnega dela izpita tokrat niso pogoj za pristop k teoretičnemu izpitu (velja za oba predmeta). Izpit traja 45 minut. Neprijavljenih študentov/študentk na izpit ne bom sprejel (prosim, da to upoštevate in se pravočasno prijavite). Nekateri imate iz različnih vzrokov odprte prijave prejšnjih izpitnih rokov in jih bom uporabil za vnos tokratnih ocen. V kolikor k opravljanju izpita ne boste pristopili, vas bom avtomatično odjavil (osebno odjavljanje ali odjavljanje preko e-pošte ni potrebno). Izdelke bom ocenil v sedmih dneh.                                                                                                                         Nekaj napotkov: Število doseženih točk (in posledično višina ocene) pri vprašanju, pri katerem je potrebno risanje igralnih shem, ni odvisno od uporabe barvnih pisal, ravnila .... Je pa s stališča pravilnosti risbe in razporejanja igralcev priporočljivo, da odbojkarsko igrišče "vsaj približno" izgleda kot kvadrat. Ne pozabite na pravila mini in male odbojke (posebej to velja za stari UNI program; od predavanj »takrat nekoč« so se pravila male odbojke medtem precej spremenila). Najdete jih na spletnih straneh Odbojkarske zveze Slovenije. Prav tako je priporočljivo prebrati knjigo MINI ODBOJKA (Zadražnik, M., P. Curk. (2013). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.                                                                                                                        Praktični del izpita                                                                                                    Demonstracija tehničnih prvin bo potekala v četrtek 5.9.2013 (ob 9.00) v DVORANI KRN. Preverjanje poznavanja pravil odbojkarske igre bo v računalniški učilnici 5.9.2013 ob 11.00. Glede na malo število študentov/študentk, ki tega še niso opravili, prijava ni potrebna.