Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VPISI 2013/2014 - se dopolnjuje

datum: 03.08.2013

kategorija: obvestila za študente

Navodila za vpise

Vpisi 2013/14 (razpored vpisov,  izpolnjevanje pogojev, posebni primeri, uveljavljanje pravic iz študija ... )

Navodila za vpis in izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista

Pred izpolnjevanjem predmetnika: Kratke predstavitve splošnih izbirnih predmetov

 

Študentski referat