Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

GIŽ

datum: 10.06.2013

kategorija: obvestila za študente

IZPITNI TERMIN

Izpitno obveznost pri predemtu GIŽ boste lahko opravljali 26.6.2013 od 12.00 do 14.00.

Ustrezno pripravljen video material mi, prosim, prinesite na ustreznem mediju vsaj 7 dni pred izpitnim rokom.

Na izpit prinesite kompletno dokumentacijo: učno pripravo praktičnega nastopa, usterzno pripravljen video material, učne priprave svojih kolegov ...

Prosim, da se prijavite/zabeležite na vpisnem listu poleg kabineta 52. 

 

V času od 15.6.2013 do 21.6.2013 bom odosten zaradi pedagoškega procesa izven sedeža fakultete. Video material mi pustite pri vratarju FŠ.