Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VNOS FREKVENC IN PRIJAVE NA IZPITE

datum: 28.05.2013

kategorija: obvestila za študente

obveznosti pri predmetih MEDICINA ŠPORTA
in ŠPORTNA PREHRANA

Spoštovani,

Zaradi skorajšnjega prehoda na nov informacijski sistem ter glede na to, da se izpitno obdobje pričenja že prihodnji teden, smo danes frekvence za predavanja in vaje pri predmetih Katedre za medicino športa vnesli VSEM študentom ne glede na dejansko stanje izpolnjenih obveznosti.

V kolikor obveznosti iz naslova vaj nimate opravljenih pri vajah iz športne masaže in/ali prve pomoči izpita ne boste mogli opravljati dokler z nosilci vaj teh obveznosti ne opravite. Izpolnjevanje obveznosti bo preverjeno pred junijskim izpitnim rokom.

S spoštovanjem,

Katedra za medicino športa