Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo študentom 1. letnika ŠT

datum: 23.05.2013

kategorija: obvestila za študente

Seminar pri Letnih dejavnostih v naravi

Študenti 1. letnika ŠT, ki niso bili na seminarju pri predmetu Letne dejavnosti v naravi, imajo možnost opraviti seminar še v ponedeljek, 27. maja 2013 ob 10h v dvorani Grintavec.

Prof. dr. Stojan Burnik