Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sistematski pregled za 1. letnike

datum: 30.01.2013

kategorija: obvestila za študente

seznami na oglasni deski

Zdravstveni dom za študente (Aškerčeva cesta 4, Ljubljana) vabi študente 1. letnikov (prvostopenjskih študijskih programov) na sistematski pregled.

 

Razpored študentov po dnevih in urah je objavljen na oglasni deski Študentskega referata (pritličje, za recepcijo).

S seboj morate prinesti:

 

Več informacij na oglasni deski in http://www.zdstudenti.si/dejavnosti/splosne-ambulante-askerceva/sistematski-pregledi

 

Lep pozdrav!

Študentski referat