Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 18.12.2012

kategorija: obvestila za študente

Kandidat Črtomir Matejek

 

Kandidat ČRTOMIR MATEJEK bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom  »POVEZANOST TELESNIH RAZSEŽNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI Z NEKATERIMI OKOLJSKIMI DEJAVNIKI OTROK STARIH 11 IN 14 LET« dne, 04.01.2012 ob 11.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana Vabljeni! Referat za doktorski študij