Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODBOJKA 1

datum: 23.10.2012

kategorija: obvestila za študente

PREMOSTITVENI MODULI

V skladu z dogovorom, doseženim na sestanku s študenti premostitvenih modulov, bomo predmet ODBOJKA 1 (vaje) organizirali v strnjeni obliki v času od 14.1.2013 do 22.1.2013 (nato pa po dogovoru dopolnili manjkajoče ure). Proces bo potekal v DVORANI KRN od 8.00 do 11.00. Opozarjam pa študente, da predavanja potekajo (tudi zanje) ob sredah od 13.15 do 14.00!!!