Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prepis iz izrednega na redni študij - NOVO

datum: 23.04.2013

kategorija: obvestila za študente

Sprememba glede začetka veljavnosti sklepa

V zvezi s spodnjim sklepom senata, objavljenim 19. 10. 2012 na intranetu za študente, objavljamo spremembo glede začetka veljavnosti in sicer:

Spodnji sklep začne veljati za študente, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik v študijskem letu 2013/14 (sklep Senata FŠ, št. 805, z dne 3. 4. 2013)!

Za vse ostale študente (letos vpisane v prvi letnik, pavzerje po 1. letniku ...) velja stari pogoj prehoda na redni študij v višji letnik: opraviti je potrebno pogoje za napredovanje v višji letnik, določene z akreditiranim študijskim programom.

 

19. 10. 2012

Senat Fakultete za šport je sprejel naslednji sklep o pogojih prehoda iz izrednega na redni študij v višji letnik:

Študent, ki se želi prepisati iz izrednega na redni študij, mora opraviti vse študijske obveznosti iz letnika v katerega je vpisan in predhodnega (če je v 2. letniku). Poleg tega je prepis na redni študij možen le, če študent tekoče  napreduje (vmes ni ponavljal, niti pavziral). Prepis na redni študij po pavziranju ali ponavljanju ni mogoč!

 

Primeri:

Študent je bil v vpisan v 1. letnik izredno. Če se želi vpisati v 2. letnik redno, mora opraviti vse študijske obveznosti 1. letnika, t.j. 60 KT. Poleg tega prej ne sme ponavljati ali pavzirati.

Študent je vpisan v 2. letnik izredno. Če se želi prepisati v 3. letnik rednega študija, mora opraviti 120 KT iz 1. in 2. letnika. Prav tako do tedaj  ne sme ponavljati letnika ali pavzirati (tekoče je moral napredovati od 1. do 3. letnika).